Dating bading naging bato Chatroom cam thai free

Posted by / 25-Jan-2018 16:58

Dating bading naging bato

Sabi ko, if you bring in drugs into my city, I will kill you. it was only after I became President na lumabas ang totoo and I was appalled by the dimension of the contamination, so widespread that people were surrendering just because I told them papatayin ko talaga kayo. ‘Yung mga, they strut around with guns, mga police pati army kung sino-sino na. But pati kayo, alam ko pati kayo, ako noon sa Davao, akala ko it was a serious problem in my city prompting me to just warn everybody. It was a virulent thing going around, even epidemic actually or pandemic if you may. Pero sabi ko, huwag mong sirain ang siyudad ko, talagang papatayin kita. look, tingnan mo ang ginagawa mo sa mga anak namin… [laughter] So maghiwalay-hiwalay na tayo in about, a minute and a half. So I was also appointed as a special prosecutor for the Tanodbayan.

And, itong, my stand, ang katayuan ko sa droga, pati corruption.

Eh mag-graduate nang mag-graduate lang kami may nabaril pa ako na tao, kaya hindi ako nasali sa graduation.

Or that he was really insane if he committed a crime of rape against a bata at pinapatay.

I’ll just say sadly really na hindi ako aatras dito.

I will be a bit harsh and I will never compromise dito sa bagay na ‘to.

dating bading naging bato-36dating bading naging bato-18dating bading naging bato-59

You know, when you do not know anything about the person, be careful.

One thought on “dating bading naging bato”